18Od kobiet wymaga się aby były zadbane, ładnie ubrane i umalowane. Ciało, łącznie ze sferą okolic intymnych, powinno być wydepilowane. W ostatni...