Recepty lekarskie – fakty i ciekawostki

Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza dla farmaceuty i jednocześnie również informacją dla chorego, jakie leki zostaną użyte w procesie terapeutycznym. Wystawianie recept reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 2012 roku. Recepta, zwłaszcza ta na leki refundowane, by mogła zostać zrealizowana musi zawierać pewne konkretne części. Informacje o nich, a także inne cenne wskazówki, między innymi, które leki kupimy bez recepty znajdziemy poniżej.

Jakie informacje zawierają poszczególne części recepty?

Nagłówek recepty informuje nas, kto ją wystawia. Zawiera dane zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej. W tej części ponadto znajduje się unikalny 22-cyfrowy numer recepty wraz z kodem paskowym.

Kolejna część zawiera informacje o chorym, tj. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, również informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego – kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (numery 1-16 dla każdego województwa) oraz uprawnień dodatkowych pacjenta. Istnieją określone przez Ministerstwo Zdrowia grupy pacjentów, którzy mogą otrzymywać leki bezpłatnie lub z obniżoną płatnością, są wśród nich między innymi pracownicy zakładów produkujących azbest, nieletni i ciężarne, żołnierze, inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi. Każde z tych uprawnień ma literowy kod, który należy wpisać w przeznaczone do tego miejsce.

W części znajdującej się poniżej, gdzie widoczny jest skrót Rp. (łac. recipe – przygotuj), lekarz wpisuje nazwę preparatu wraz z dawką, informację o postaci leku oraz liczbie opakowań. Zwykle zamieszczone są tu także wytyczne dotyczące dawkowania. Obok znajdziemy również informację o poziomie odpłatności.

Na samym dole recepty znajduje się miejsce na podpis oraz pieczątkę lekarza, a także datę wystawienia recepty oraz ewentualną datę jej realizacji, w przypadku wystawiania recept na dłuższy okres leczenia w terapii przewlekłej.

Od kogo możemy otrzymać receptę?

Nie każdy wie, że uprawniony do wystawiana recept jest nie tylko lekarz czy stomatolog, ale także felczer. Jednak obecnie nie kształci się już nowych felczerów, a aktualna liczba czynnych zawodowo to 253 osoby, zatem recepta felczerska jest już rzadkością. Uprawnienia do wypisywania niektórych ściśle określonych leków i wyrobów medycznych posiadają również pielęgniarki i położne.

W jakim czasie musimy zrealizować receptę?

Zwykle mamy na to 30 dni od daty jej wystawienia. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki. Recepty na antybiotyki ważne są 7 dni. Natomiast na realizację recepty na leki sprowadzane z zagranicy oraz leki immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta mamy aż 120 dni.

Ile leków może znaleźć się na jednej recepcie?

Na jednej recepcie można wypisać maksymalnie 5 produktów. W przypadku leków recepturowych – 1 lek. Jeśli lek zawiera substancje odurzające lub środki psychotropowe, na jednej recepcie można wypisać tylko jeden taki produkt. Ponadto należy słownie napisać łączną dawkę substancji czynnej w tym preparacie.

Czy ketoprofen jest na receptę – odpowiedź: tak i nie!

Ketoprofen to przykład leku, który możemy kupić bez recepty (Ketonal active) oraz na receptę – w przypadku preparatów innych producentów, większego dawkowania czy postaci innych niż kapsułki. W sytuacji, gdy ketoprofen jest na receptę, a nasza dolegliwość jest wskazaniem do refundacji, możemy kupić ten lek z poziomem odpłatności 50%. Podobnie sprawa się ma z wieloma innymi lekami. Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące aktualizuje wykaz leków refundowanych, warto więc wiedzieć, czy z racji naszej dolegliwości przysługuje nam zniżka na leki.

http://www.mz.gov.pl/leki/obrot-produktami-leczniczymi/zasady-wydawania-lekow-z-apteki/recepta-lekarska/
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/recepta-na-leki-refundowane/dodatkowe-uprawnienia/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000260
http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-felczerow
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/leki.php?lek=ketonal