Łatwa pożyczka dla mikrofirm już dostępna

wallet-401080_1280Ostatnio swoją działalność uruchamia wiele prywatnych firm oraz państwowych instytucji, które stawia sobie za cel aktywizację lokalnej przedsiębiorczości, a także wspieranie istniejących już, niewielkich podmiotów gospodarczych. Pomoc dla rodzącej się inicjatywy gospodarczej może obejmować pomoc prawną jak i finansową. Przyjrzyjmy się, jakie są możliwości w zakresie subsydiowania małych firm, które dopiero budują swoją pozycję na rynku.

Jedną z opcji jest uzyskanie środków pieniężnych w ramach przeznaczonych do tego funduszy Unii Europejskiej. Specjalizują się w tym wykwalifikowane fundacje i towarzystwa takie jak tise.pl, które udzielają pożyczek na uruchomienie bądź rozbudowę istniejącego już lokalnego biznesu.

Pożyczka dla mikrofirm. Czy możemy z niej skorzystać?

Na samym początku przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dofinansowania musi upewnić się, że spełnia określone warunki. Po pierwsze nie może być obarczona zaległościami publiczno-prawnymi np. w Urzędzie Skarbowym bądź ZUS-ie. Po drugie uzyskane subsydium nie może być przeznaczone na spłatę długów. Dobrze jest więc na samym początku, jeszcze przed ubieganiem się o pożyczkę, uregulować swoje bieżące należności i zobowiązania. Kolejną kwestią jest to że oferowana pomoc nie obejmuje działalności w obrębie kilku gałęzi gospodarki takich jak rolnictwo, rybołóstwo, przemysł wydobywczy, niektórych branż przetwórstwa płodów rolnych, działalność deweloperska oraz środki transportu w przypadku firm świadczących usługi transportowe.

Krok pierwszy. Ubiegamy się o pożyczkę.

Podstawą udzielenia środków finansowych na działalność gospodarczą jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w postaci dokumentów statutowych, finansowych oraz poświadczających zabezpieczenie zgodne ze wzorem podmiotu, który to udziela nam pożyczki. Następnie określona fundacja lub towarzystwo podejmuje decyzję o udzieleniu nam środków pieniężnych na podstawie pozytywnej weryfikacji uprzednio złożonej dokumentacji wraz z wnioskiem. W kwestii zabezpieczeń preferowanych przez pożyczkodawcę może on wymagać przedłożenie weksla in blanco pożyczkobiorcy (czyli nas). Dodatkowymi formami gwarancji będą poręczenia osób fizycznych bądź prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie środków trwałych i hipoteki na nieruchomości wraz z zrzeczeniem się praw z polisy ubezpieczeniowej. Zostaje dla nas przygotowana umowa, następnie podmiot dokonuje przelewu środków, my zaś po określonym umową czasie dokonujemy spłat pożyczki. Opcjonalnie istnieje również możliwość dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na życie przy rocznym koszcie wynoszącym 3% od kwoty ubezpieczenia. Istnieje również możliwość wynegocjowania innych form zabezpieczenia w zależności od charakteru finansowanej działalności gospodarczej oraz potrzeb klienta.

Na co możemy przeznaczyć?

Środki uzyskane z takich funduszy możemy spożytkować na zakup, budowę lub modernizację obiektów przemysłowych, usługowych oraz handlowych. Możemy np. dokonać zakupu środków trwałych, czyli np. nowych maszyn, urządzeń, środków transportu bądź też innego rodzaju sprzętu związanego ze specyfiką prowadzonej przez nas działalności. Maksymalnie połowę otrzymanej kwoty mamy prawo przeznaczyć na kupno surowców oraz materiałów niezbędnych w prowadzonej przez nas produkcji, bądź też artykułów przeznaczonych do sprzedaży. Oferowana pomoc finansowa może wspomóc dopiero co powstającą inicjatywę gospodarczą, bądź też wydatnie przyczynić się do rozwoju już istniejącego podmiotu.

W związku z rozwojem rozmaitych programów wspomagających małych i średnich przedsiębiorców, finansowanych przez UE, warto zainteresować się najdogodniejszym rozwiązaniem dla planowanej bądź już prowadzonej przez nas działalności.