Nawet jeśli na co dzień nie zwracamy na to uwagi, to jednak muzyka otacza nas z każdej strony. Żaden spot reklamowy, produkcja telewizyjna, filmo...