Długi Polaków – zarządzanie wierzytelnościami

Najbardziej zadłużony Polak posiada niespłacone zobowiązanie w wysokości ponad 117 milionów złotych. Niepokojący jest fakt, że każdego roku wskaźnik BIK, jaki odnosi się do wielkości zaległych zobowiązań Polaków rośnie. Okazuje się, że prawie 3 miliony z nas ma problem z regularną spłatą należności. Dług, jaki wiąże się w przeterminowanymi rachunkami i ratami kredytów, przekroczył już łącznie 40 miliardów złotych.

Kim jest statystyczny dłużnik?

Problem z regularnymi płatnościami mają najczęściej seniorzy. Chcąc określić sylwetkę przeciętnego dłużnika, byłby to mężczyzna, mieszkaniec województwa mazowieckiego, który ma około 66 lat. Okazuje się, że osoby młode w wieku 24-45 lat o wiele lepiej radzą sobie z regularnymi płatnościami. W dużej mierze wynika to z o wiele większej wiedzy na temat zarządzania finansami. Wpływ ma również lepsza kondycja finansowa. Młodzi są przecież czynni zawodowo.

Ciekawostką jest fakt, że większość długów powstaje nieświadomie. Przyczyną zadłużeń jest zgubienie faktury czy rachunku otrzymanego od wierzyciela albo po prostu zapominalstwo. Pocieszające jest to, że tylko niewielka część Polaków zaciąga długi świadomie i świadomie unika spłaty zobowiązań. Trzeba jednak pamiętać, że wierzyciel prędzej czy później zapuka do drzwi dłużnika, a ten zobowiązany będzie należność zwrócić wraz z odsetkami.

Dlaczego się zadłużamy?

Chociaż społeczeństwo polskie wciąż się wzbogaca, to mamy jednocześnie coraz większe długi. Wylicza się, że łączna wartość przeterminowanych zobowiązań Polaków wzrasta każdego roku średnio o 1 miliard złotych. To zobowiązania z tytułu niespłaconych rat kredytów różnego rodzaju oraz nieopłaconych rachunków, na przykład za prąd czy abonament telefoniczny.

Ciągle wydajemy więcej, niż zarabiamy. Rosną nasze potrzeby, ale nie zawsze jesteśmy w stanie je sfinansować środkami, które stanowią nasz miesięczny dochód. Zaciągamy pierwsze zobowiązanie kredytowe, potem kolejne. Dochodzi do sytuacji, w której, by spłacić jedno zobowiązanie, zaciągamy następne. W końcu nie posiadamy już tak dużego budżetu, żeby wszystkie długi regularnie spłacać.

Jak wyjść z długów?

Większość Polaków spłaca przeterminowane zadłużenie od razu po pierwszym upomnieniu. Na szczęście firmy dbają o swoje interesy i zarządzanie wierzytelnościami staje się coraz prężniej rozwijającą się gałęzią każdej działalności. Dzięki temu zobowiązania zostają spłacane tuż po przekroczeniu terminu płatności. Niektóre przedsiębiorstwa idą o krok dalej i wdrażają tzw. monitoring należności. Nie są to działania doraźne, ale przypominające o zbliżającym się terminie płatności.

Dłużnicy, którzy mają już świadomość posiadania zaległej płatności, powinni robić wszystko, by ją uregulować. Sprawne zarządzanie własnymi finansami, ograniczenie wydatków albo dodatkowe źródło dochodu to najczęściej wykorzystywane techniki, które mają na celu pozyskanie potrzebnych środków finansowych. Rozwiązaniem jest też współpraca z windykatorem, dzięki czemu da się wynegocjować korzystne warunki spłaty zadłużenia.