Czym charakteryzuje się psychoterapia behawioralno-poznawcza?

silhouettes-231425_1280W psychoterapii wyróżnia się wiele nurtów, które różnią się pod względem teoretycznym i posługują się różnymi technikami terapeutycznymi. Jednym z nich jest terapia behawioralno-poznawcza, która w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Nazwa wywodzi się od angielskich słów 'behaviour’, czyli zachowanie i 'cognition’ – poznanie. Często stosuje się skrót CBT, oznaczający cognitive behavioral therapy.

Terapia CBT może pomóc zmienić sposób myślenia (poznawczość) i zachowania (behawioryzm), co przyczynia się do poprawy samopoczucia. Ten rodzaj psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”. Nie skupia się na przyczynach problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

Jednym z ośrodków, gdzie prowadzona jest psychoterapia behawioralno-poznawcza, jest Ośrodek Psychoterapii W RELACJI, mający siedzibę w Warszawie. W tym nurcie terapii pacjent wspólnie z psychoterapeutą w Warszawie pracuje nad aktualnie doświadczanymi w swoim życiu trudnościami. Terapia CBT okazuje się skuteczna w leczeniu takich problemów, jak: nerwica, depresja, lęk napadowy, fobie, bulimia, zespół stresu pourazowego i schizofrenia.

Rozkładając przytłaczające problemy na mniejsze składniki, terapia pozwala je rozwikłać. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, w jaki sposób te składniki są powiązane i jak wpływają na człowieka. Wyróżnia się następujące elementy: sytuacja oraz wynikające z niej myśli, uczucia, odczucia fizyczne i działania. W terapii CBT zaangażowany psychoterapeuta w Warszawie pomaga nauczyć się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania, które będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe.